Represa de l'activitat del consell consultiu de la gent gran