Formació dels nous terminals de comunicació de les ADF's