El Consell aconsegueix més finançament per a la rehabilitació de l’edifici de Batán i Cardes, de Puig-reig

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha resolt provisionalment la concessió d’ajuts per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022. D’entre els projectes que han estat dotats econòmicament s’hi troba el projecte de rehabilitació de l’edifici del Batan i Cardes de la Colònia Pons, a Puig-reig, amb…

El Consell ofereix formació en pràctiques restauratives a l’equip de professionals del centre d’acollida Al Amal de Puig-reig

El servei de mediació del Consell ha ofert aquesta formació a una quinzena de professionals del centre del Berguedà. L’equip interdisciplinari del Centre d’Acollida per a Joves migrants sols Al Amal de Puig-reig s’ha format en les pràctiques restauratives com a eines que ens serveixen per prevenir i resoldre conflictes, així com per millorar la…