El Consell Comarcal del Berguedà finalitza l’actualització de la diagnosi de la inclusió i l’exclusió social al Berguedà

L’objectiu de la diagnosi ha estat identificar de forma conjunta entre els diferents agents del territori, les principals situacions de vulnerabilitat que afecten la ciutadania i compartir potencialitats de la comarca que ens permetin donar respostes comunitàries i inclusives a la realitat actual. Per aconseguir la radiografia actual de la comarca que tenim, en relació…