Beca Fundació Privada Serra

El Patronat de la Fundació Privada Serra convoca beques per al curs 2012-13 per a nois i noies nascuts a Berga. D’acord amb el que preveuen els estatuts de la Fundació, els sol•licitants han d’estar matriculats en estudis de grau o llicenciatura en Química i estudis de grau en Educació. Les sol•licituds s’han de dirigir…