El Consell Comarcal impulsa diverses accions per garantir la igualtat d’oportunitats als infants i joves

La persistència de la situació de crisi econòmica i financera ha agreujat les condicions de vida de moltes famílies, accentuant la pobresa i la precarietat econòmica. Això fa que moltes persones tinguin dificultats importants per fer front a les necessitats més bàsiques de la vida diària com l’alimentació, l’allotjament, els subministres, entre d’altres. Els infants…