Un acord entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Berguedà permetrà valorar el grau de discapacitat a Berga

A partir del 3 d’abril el servei s’oferirà a l’Hospital Sant Bernabé, on es traslladarà un equip de valoració i orientació del Departament. Fins ara les valoracions es centralitzaven a Manresa. El 2012 l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials va tramitar 361 sol·licituds de discapacitat corresponents al Berguedà.