Un acord entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Berguedà permetrà valorar el grau de discapacitat a Berga

A partir del 3 d’abril el servei s’oferirà a l’Hospital Sant Bernabé, on es traslladarà un equip de valoració i orientació del Departament. Fins ara les valoracions es centralitzaven a Manresa. El 2012 l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials va tramitar 361 sol·licituds de discapacitat corresponents al Berguedà.

El Berguedà participa a l’espai d’intercanvi entre Plans d’Inclusió Social

Dimarts 19 de febrer el Pla d’Inclusió Social del Berguedà ha participat al programa d’intercanvi d’experiències entre plans d’inclusió social del la província de Barcelona. Es tracta d’una acció impulsada per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona que té per objectiu compartir bones pràctiques i coneixement entre els territoris que treballen per…